3. októbra 2021 10:30 Salašky – Otvárame otužileckú sezónu+

3. októbra 2021 10:30 Salašky – Otvárame otužileckú sezónu