Mikulášske zimné plávanie 2016

Mikuláš prišiel na Motyčky dnes. Pre radosť detí ale aj pre radosť zimných plavkýň a plavcov, otužilkýň, otužilcov. Na úvod bolo odovzdané ocenenie za rozvoj otužovania a a exteriérového plávania na Slovensku, za zakladanie zimného plávania a otužovania v BB a regióne Betka Pažáková. Potom rozdal darčeky deťom pravý ľadovodný Mikuláš. Napokon vyše 100 plavkýň a plavcov z celého Slovenska na spoločnom lane vošlo žľabom do vody. Zaplávali si dosýta, pretože voda mala prívetivých 8 stupňov, pri šesť stupňovom vzduchu a na slnku sa aj fajne plážovalo. Vďaka SVP, správcovi elektrárenskej nádrže bolo kde plávať – pripustili nám vodu. Vďaka starostovi Maroš Mayky Lacko bolo kde sa po plávaní občerstviť – prepustil nám úrad. Vďaka Jozefovi Botkovi hrala od jeho chalupy muzika – dodal elektrinu do bumbarasy. Slávnostne otužilecky bolo! Ďakujeme, všetkým čo do prišli plávať i povzbudzovať, a osobitne (Ivka +Hanka, Blanka, Peter+Majka, Pišta+Ivka. Ľubka, Dušan, Peter..) tým, čo akokoľvek pri organizácii pomohli. Ľadovej vode zdar a Motyčkovej zvlášť! Príjemné doplávanie do Vianočnej radosti všetkým praje mcML

Log in with your credentials

Forgot your details?