Motyčky 01.12.2019

Prvá adventná nedeľa, a sme konečne na domovských Motyčkách: Rozmaznaní konzumnou civilizáciou ťažko uveria, že ľad hreje, isté je, že voda je pozitívna energia a ľudia, ktorí o tom vedia ju šíria ďalej. Preto je fajn stretávať sa na Motyčkách, kde to vyzerá ako vo Švajčiarsku, lenže na týchto Motyčkách ti je azda ešte lepšie. Sme tu doma – všade je ako tak, ale tu je najdobrejšie. Dnes si slnko pohoďácky zízalo na okolo 50-tku plavkýň a plavcov, ktorí sa považujú za priateľov ľadomedveďov a majú radi prírodu, človečenstvo a slobodu. Nuž a zimné plávanie je ešte aj nad všetky kadejaké kúpeľné liečby. Dnes voda mala podľa Arpiho stupnice 7,5, podľa SHMÚ 5,3 °C (Starohorský potok na Starých Horách o 11.00 h), luft bol konečne pod nulou – 4°C, nálada vysoko nad nulou. Stretneme sa 8.decembra opäť na Motyčkách, tentoraz príde aj Mikuláš (ale aj čert, a ak by ste vedeli o nejakom anjelovi pošlite ho naisto k nám). Nebojte sa, dobre bude. Prajem pekný dobroskutkový čas. Pokoj, nádej, lásku do adventu, a samozrejmo veľmo aj po ňom, vinšujeme. Dozľadovenia ML

Log in with your credentials

Forgot your details?