Motyčky 30.12.2018

Tajch na Motyčkách poslednú nedeľu v roku 2018 osviežil 25 plavkýň a plavcov vo vode ľadovej – štvorgrádovej s luftom tesne nad nulou. Ľadu je už menej, podmienky na plávanie sú ako na dobrej plavárni. Lenže načo sa rozmaznávať na sterilnej, prekúrenej plavárni, keď sa na otvorených vodách tajchov dá plávať zdarma až do zmrznutia, a vyplavené endorfíny – čiže ópioidné peptidy, privodia sviatočný pocit. Sme závisláci, je to závislosť na ľadovej vode, prírode, kamarátstve. Zhromažďujeme dobrú energiu, aby sme ju mohli odovzdávať ďalej. Prajeme veselý, otužilý, posledný deň v roku – Ľadosilvester. Držte sa tuho, ľadovo. mcML 🙂

Log in with your credentials

Forgot your details?