Otužilecká sezóna 2018/2019 ukončená

Skončila sa otužilecká sezóna 2018/2019: Na 1.mája sa na Salaškách stretlo okolo 30 zimných plavkýň a plavcov klubu Slovenské ľadové medvede Banská Bystrica-Zvolen (SĽM BB-ZV), aby uzatvorili sezónu 2018/2019, ktorá bola už 19. sezónou banskobystrického organizovaného zimného plávania. Klub absolvoval v sezóne 34 spoločných plávaní na Salaškách, Šachtičkách, Motyčkách. Členovia klubu sa zúčastnili mnohých plávaní mimo domácich vôd na otužileckých akciách v riekach, jazerách, nádržiach Slovenska. V 1. ročníku Slovenského pohára v zimnom plávaní klub SĽM BB-ZV skončil na 12. mieste z 32 zúčastnených klubov http://www.sportoveotuzovanie.sk/?page_id=755 . Spriatelený klub Ľadové kraby Banská Bystrica skončil 15.. SĽM BB-ZV zastupovali v SP 2018/2019 dvaja až traja plavci. Milan Paprčka skončil na skvelom 6. mieste v najsilnejšej kategórii mužov do 50 rokov. Čo ešte dodať? V sezóne 2018/2019 sme si posilnili kondíciu – telesnú a duševnú. Utužili sme si poriadne zdravie i naše otužilecké kamarátstvo. Klub SĽM BB-ZV má dnes 115 členov, drží kontinuitu bystrického organizovaného otužovania a pláva do 20. sezóny 2019/2020. Najdlhšie, viac ako dvadsaťročie, sa venuje zimnému plávaniu členka klubu Betka Pažáková, učiteľka plávania, ktorá naučila plávať tisícky bystrických detí. V Banskej Bystrici je v súčasnosti zimné plávanie v rozkvete, pláva tu organizovane i neorganizovane odhadom spolu viac ako 200 plavcov, súvisle viac ako 10 rokov však len niekoľko desiatok. Podmienky máme dobré, ak si ich nepokazíme nedisciplinovanosťou tých, ktorí nevedia o dohodách so správcami vodných plôch. Načim nám dodržiavať pravidlá, aby sme mohli v zdraví nerušene plávať ďalej. Kedy plávame najbližšie? V nedeľu 6. októbra 2019 na Salaškách otvoríme 20. bystrickú zimnoplaveckú, otužileckú sezónu. Dozľadovenia kamarátky a kamaráti, veľa zdravia, šťastia, dobra, mocnú odolnosť voči poklesom a stresom tohto konzumného sveta želá náčelník mcML

Log in with your credentials

Forgot your details?