Salašky 4.10.2020

Všetko najlepšie všetkým Františkom, nech sa Im dobre darí:
Je sviatok patróna ochrancov prírody, ekológov, environmentalistov, sv. Františka z Assisi – chcel, aby sme prírodu chápali ako nádhernú knihu, z ktorej k nám hovorí Boh a odovzdáva nám niečo zo svojej krásy a dobroty. Dnes sme, pri dodržaní ochranných opatrení z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, otvorili 21. zimnoplaveckú sezónu organizovaného plávania v Banskej Bystrici, Zvolene a okolí sezónu Slovenských ľadových medveďov Banská Bystrica-Zvolen. Plávali sme aj na počesť dňa ekológov. Voda už je v kategórii chcladnej – merania: Tony 10°C, Luděk 9,5 °C, Arpi 11,5 °Arp . Vzduch 13 °C. Počet účastníkov v norme, nálada ako vždy nad normu. Už je to teda tu, začíname! Čo dodať. Budeme plávať ďalej aj v týchto zvláštnych kovidových časoch so všetkou zodpovednosťou. Spájajú nás aktivity pre zdravie, ochranu prírody a solidaritu medzi ľuďmi. Všetci chceme byť féroví ako slávni Ferovia. Na ich zdravie, na Vaše aj na naše! nčl. mcML v.l.

Log in with your credentials

Forgot your details?