Salašky 6.10.2019

Vzťahy, ktoré hýbu ľady: Naposledy sme sa stretli 11. mája 2019 asi päťdesiati na suchu pri rozlúčke so zimnoplaveckou sezónou 2018/2019 – pri fajn muzike (folk-country – čo dobro roznáša a zlo kántri) a iných pochutinách v Garanseku a teraz v 6. októbra 2019 opäť pri vode (chladnej – čo dobré privodí a zlé odplaví) asi päťdesiati – pri narodení novej sezóny, ktorá je už pre organizované plávanie u nás dvadsiatou. Betka Pažáková, ktorá nevynechala od začiatku ani jednu sezónu hovorí: “Na jar v roku 1999 pozval Martin Babjak na otužileckú akciu v Bratislave Dušana Poláčka (tréner moderného päťboja v Dukle Banská Bystrica) a Mariana Bukovčana (lekár MP). Obidvoch akcia nadchla a začali hľadať na zimné plávanie vhodné miesto v okolí Banskej Bystrice. V decembri 1999 sa do Hrona v Šalkovej skúšobne ponoril MUDr. Bukovčan, Dušan Poláček a jeho zverenci, spolu 7 osôb.” Na začiatku boli jednotlivci a sedem statočných. Dnes je v našom klube Slovenské ľadové medvede Banská Bystrica-Zvolen, ktorý drží vlajku organizovaného zimného plávania, už stodvadsať členov, a mimo neho v okolí Bystrice a Zvolena pláva ešte asi stovka ďalších zimných plavcov. Plavkyne a plavci plávajú a otužujú sa pre svoje vlastné zdravie, ale pomáhajú aj druhým, sú tu nielen ochranári, záchranári, dobrovoľníci, ale ľudia všelijakých profesií, ktorí si zvolili tento životný štýl, a pomáhajú tým nielen sebe, ale aj prírode, životnému prostrediu a svojou dobrou energiou aj dobrým medziľudským vzťahom, ktoré ľady lámu. Voda a príroda sú krásnou muzikou. Kto vode a prírode rozumie, dobre sa mu vodí, a taký aj druhým pomoc privodí. Dozľadovenia na budúcu nedeľu, t.j. 13. októbra 2019 o 10.30 h opäť na Salaškách (každú októbrovú a novembrovú nedeľu až do odvolania, v decembri potom už zasa na Motyčkách). mcML

Log in with your credentials

Forgot your details?