Dôrazné upozornenie !

Vo vodnej nádrži MOTYČKY je kúpanie zakázané z dôvodu  ohrozenia života kolísaním hladiny pri vypúštaní vody cez tlakovú štôlňu na turbínu elektrárne .  V zimných mesiacoch k tomu pristupuje riziko podchladenia. Preto sa môžu kúpať a plávať v nádrži vo vyhradenom nedeľnom čase len členovia OZ a KLUBU SLOVENSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE BANSKÁ BYSTRICA – ZVOLEN, ktorí majú povolenie od SVP š.p. Odštepného závodu Banská Bystrica a v súlade s povolením, pred vstupom do vodnej nádrže podpisujú vyhlásenie, že do vodnej nádrže MOTYČKY vstupujú na vlastné riziko a nebezpečie. 

Plávanie majú povolené vo vymedzenom priestore vo vzdialenosti maximálne 50,00 m od zaústenia Starohorského potoka do vodnej nádrže Motyčky. Vo vodnej nádrži MOTYČKY je výslovne ZAKÁZANÉ vykonávať svojvoľné kúpanie v inom termíne a inom čase ako je dohodnuté!                                           

Za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti vopred ďakujeme. Vážme si svoje zdravie a buďme dobrým príkladom!

Otužovaniu a zimnému plávaniu zdar! 

Vedenie OZ SLOVENSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE BANSKÁ BYSTRICA – ZVOLEN.

Log in with your credentials

Forgot your details?