Upozornenia pre nováčikov!

Prišiel čas na dôrazné upozornenia pre nováčikov!
Doteraz sme otužovanie a zimné plávanie na našich stránkach nadšene propagovali, robili nábor, vychvaľovali pozitívne účinky.
Do života nám však vstúpila pandémia Covid-19 a profesor MUDr. Vladimír Krčméry vyhlásil že: „Ľadové medvede prežijú, ostatní musia zabrať.“ Po svete polonahý chodí, otužuje, medituje skvelý The Iceman Holanďan Wim Hof. A nastal priam frontálny útok na vodné plochy, ktoré jednak majú svojich vlastníkov, nájomcov, správcov, a tí sú s našim plávaním uzrozumení, resp. máme od nich špeciálne povolenie a zodpovedáme za bezpečnosť. A jednak otužovanie má svoju postupnosť, vyžaduje pripravenosť a neustále trénovanie. Ľadový medveď je človek, ktorý je po dlhodobej príprave a tréningoch schopný prežiť bez ujmy viacminútový pobyt v chladnej 8-12°C, studenej 4-8°C a ľadovej vode do 4°C, a pretože pozná svoj zdravotný stav, svoje telo a momentálnu dispozíciu neriskuje napríklad syndróm pľúcneho edému
Budem sa postupne snažiť vysvetliť písané i nepísané otužilecké pravidlá. Začnem prvým.
Prvý bod otužileckého desatora:
1.otužilec pravidelne konzultuje svoj zdravotný stav s lekárom a najmenej raz za rok absolvuje komplexnú prehliadku.
Nepísané pravidlá otužilcov:
1. je dospelý, svojprávny a zdravý človek, schopný primerane vnímať a rozumne posúdiť svoj telesný i duševný stav a schopnosti ako aj podmienky, okolnosti a riziká zimného plávania. Na základe toho nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie.
Toľko prvé pravidlá: Kto môže plávať v zime? Jeden z nestorov slovenského otužovania praktický lekár, náš kamarát, MUDr. Jozef Makai, ktorý Desatoro zostavil – prvý bod pre nás preložil takto:
Každý zdravý človek po zdravotnej prehliadke – na základe – odporúčania lekára. Plávať v zime v studenej vode môže každý zdravý človek ak má viac ako 17 rokov, u detí mladších udeľuje výnimku telovýchovný lekár. Najlepšie je začať do 40 roku veku. Po štyridsiatke sa dá začať so zimným plávaním po dôkladnej lekárskej prehliadke a len so súhlasom lekára.
Týmito ustanoveniam i sa roky riadime. Prečo?
To, čoho sa môžu dočkať tí, ktorí sú nezodpovední a nepripravení pripomenie citáciami z článku pána Juraja Javorského v Denníku N:
Opuch na pľúcach, biele prsty, surferské ucho. Čo skrýva voda pre nepripravených otužilcov
Ako to je v súčasnosti píše pán Juraj Javorský ďalej: „Pôžitok z ľadovej vody môžete mať, len kým nie ste na dne jazera alebo v sanitke.
Ako naschvál udrela neprívetivá jeseň práve v roku, keď sa toľkí ľudia odhodlali vyskúšať otužovanie v studenej vode. Dažde, vetry a mrazivé noci neskorého novembra zrýchlili chladnutie jazier na dolniakoch aj o dva týždne oproti vlaňajšku. Prvý ľad sa prikradol už v poslednú novembrovú noc.
Možno je to smola, pretože mnohých, ktorí prvýkrát ochutnali čaro chladnej vody, odradilo prudké klesanie teploty skôr, než stihli objaviť pôvab skutočne studenej vody. Možno sa už k tomu nikdy nevrátia a neujde sa im nič z množstva výhod, ktoré ponúka pravidelné otužovanie.
Ale možno je to aj trochu šťastie – aspoň v tom zmysle, že je lepšie, keď počty otužilcov preriedi vychladnuté nadšenie než nešťastie. Predsa len sú v studenej vode aj hrozby, ktoré dokážu ublížiť a zabiť. Čakajú na neinformovaných a nepripravených.”
Toľko pán Javorský, odporúčam prečítať, a po viac ako desiatich rokov intenzívneho bez prerušenia sezóny mu dávam za pravdu. Kvôli čomu tieto informácie pripomínam: V Banskej Bystrici sa veľmi rozmohlo otužovanie, niekedy však aj bez prípravy, vedomostí, zodpovednosti. Kto bude niesť zodpovednosť ak sa niečo stane? Ten kto ju nemá? Prvých sa spýtajú nás, ktorí máme súhlas na užívanie vodných plôch a robia otvorený nábor. Do toho teraz pristupujú aj opatrenia proti šíreniu nákazy Covid-19 a nie sú dovolené väčšie zhromaždenia – ani otužilcov. Kto dostane pokutu od RÚVZ? Nie napríklad Občianske združenie SĽM BB-ZV, o ktorom všetci vedia? Najdôležitejšie je však, aby nikdy nedošlo k úrazu alebo v súčasnosti aj hroziacemu rozšíreniu ochorenia Covid-19. Totiž my, ľadové medvede, to pravdepodobne prežijeme, ale ostatní sa musia snažiť dodržiavať pravidlá. Som si vedomý, že nie všetci chcete byť organizovaní vo veľkej skupine, nie všetci máte radi, keď Vás niekto poučuje, nie pre všetkých je to žilovtný štýl, ale len epizóda. Lenže niekto môže prísť o zdravie, a nedaj Pán Boh i o život, a tiež verejné otužovanie na súkromných vodných plochách môže celkom skončiť.
Prosím, aby ste sa aspoň oboznámili s pravidlami na weboch otužilcov a zimných plavcov. Je to veľmi užitočné, pre Vašu bezpečnosť, dosiahnutie pozitívnych účinkov, pre dobro, i pre budúcnosť otužovania v Banskej Bystrici, okolí, na Slovensku. Ďakujem za pozornosť, prepáčte, za nečakaný zdĺhavý, mravoučný mikulášsky príhovor.
Ľadovej vode, otužovanie a zimnému plávaniu v prírode zdar! Dozľadovenia v.l. nčl. mcML (vlastnou labou náčelník maco Milan Lichý, toho času zodpovedná osoba – predseda OZ SĽM BB-ZV) P.S.: Kľudne sa ozvite.

Log in with your credentials

Forgot your details?