Motyčky 10.03.2019

ODŽ – Otužilecký deň žien: Motyčky dnes boli rozjarené prudkou čerstvou vodou z topiacich sa snehov, ale aj krásnym smiechom otužilých zimných plavkýň. Dnes mali približne v štvordesiatke plavcov ženy prevahu. Prišli aj prvoplavkyne a veruže sa nijako zahanbiť nedali. Podali skvelý výkon aj keď voda už nie je ľadová, len studená 6-7 stupňová (SHMÚ – o 10.00 h=6°, 11.00 h=6,2°C), a vzduch jarou zohriaty na 5°C. Sneh len sem tam, nebo primračené, ale hlavy otužilkýň a otužilcov riadne vyjasnené. Studená voda – v duši pohoda. Želám, aby ste sa mestským konzumom rozmaznať nedali a aspoň na víkend sa vodu, horu, prírodu, pozdraviť pobrali. Dozľadovenia. ML

Log in with your credentials

Forgot your details?