Motyčky 11.2.2018

Motyčkové a Ivanovove rady: Na Motyčkách dnes bolo ako vždy fajno tak – motyčkovo. Voda podľa Arpiho stupnice 7, SHMÚ 5,3 °C. Píšem 6. Vzduch okolo nuly a obloha nachystaná na sneženie. Plavci sú rozbehaní, či rozplávaní, v iných vodách i po celoslovenských podujatiach (Žilina-Váh), takže nás bolo len zo 30. Účasť zachraňovali bystrické kraby, ktoré však neplávajú, škrabia sa na plytčine, a klepetá majú nad vodou, ale s ľadomedveďmi sú kamaráti – s ľadomedveďmi sa neklepetia. Keďže sa dnes na Motyčkách pri otužileckom lane nevytvárali veľké rady a nebolo ani veľa rečí, sľúbil som a posielam aspoň dáke ruské otužilecké rady. Tak sa mi držte zdravo, usmievajte sa na svet vľavo aj vpravo. Ľadovou vodou za pokoj a mier! Dozľadovodnenia. mcML

Takže, tie rady legendárneho ruského otužilca Porfiriusa Ivanova (1898-1983):

Rada prvá – Dvakrát denne sa kúp v studenej vode, aby si sa cítil dobre. Kúp sa kde môžeš – v jazere, v rieke alebo v kúpeľni, ale v kúpeľni sa sprchuj alebo polievaj najprv teplou vodou, až potom studenou.

Rada druhá – Pred kúpeľom alebo po ňom (a pokiaľ sa kúpeš v prírode, potom súbežne s ním) vyjdi von a choď bosými nohami po zemi, v zime na snehu, a to aspoň jednu až dve minúty. Dýchaj ústami, nadýchni sa niekoľkokrát za sebou a v duchu popros vyššie sily o zdravie pre seba i pre druhých. Ak sa bude človek riadiť touto radou, skutočne spozná, nakoľko je vlastne spätý s prírodou.

Rada tretia – Nepi alkohol ani nefajči! Alkoholizmus, fajčenie alebo nadmerné holdovanie jedla či sexu – to všetko sú druhy závislosti, a človek, ktorý nimi trpí, sa neustále snaží len o to, aby ich uspokojil.

Rada štvrtá – Aspoň jeden deň v týždni musíš vydržať bez jedla; najlepšie je obdobie od piatku medzi 18.00 až 20.00 hodinou až do nedeľného poludnia. Je to pre tvoj pokoj. Ak je to pre teba ťažké, skús to vydržať aspoň deň. V nedeľu na poludnie si vyjdi von do prírody, najlepšie bosý, zhlboka dýchaj a mysli na to, o čom som hovoril vyššie – na zdravie. Tento deň je sviatkom tela. Keď sa vrátiš, môžeš zjesť všetko, čo tvoj žalúdok ráči.

Rada piata – Miluj prírodu okolo seba. Nepľuj, nič neodhadzuj a správaj sa slušne. Zvykni si na to, že aj tento zvyk je súčasťou tvojho zdravia.

Rada šiesta – Všetkých ľudí, ktorých stretneš, slušne pozdrav, najmä tých starších. Ak chceš k sebe privolať zdravie, správaj sa milo a so všetkými sa zdrav.

Rada siedma – Pomáhaj ostatným, ako môžeš, v prvom rade chorým, chudobným i tým, ktorým bolo ublížené alebo sa už nachádzajú v zúfalej situácii. Rob to s radosťou a z celého srdca! Nech celá tvoja duša zareaguje na nešťastie ostatných. Uvidíš, že v človeku, ktorému si pomohol, nájdeš nového priateľa – a naviac pomôžeš celému svetu!

Rada ôsma – Snaž sa v sebe premôcť lakomstvo, lenivosť, samoľúbosť, mamonárstvo, strach, pokrytectvo, nadutosť a pýchu. Dôveruj ľuďom a maj ich rád. Nikdy o nich nesúď nespravodlivo a neber si príliš k srdcu, keď oni sami hovoria o iných zle, alebo ich ohovárajú.

Rada deviata – Nemysli na choroby, neduhy a smrť, v tom tkvie tvoje víťazstvo! Človek je zdravý, alebo chorý podľa toho, akými myšlienkami sa zaoberá. To ony určujú jeho zdravotný stav a tiež to, či bude šťastný, alebo nešťastný.

Rada desiata – Neoddeľuj myšlienky od činov. Niečo si si prečítal – dobre, ale hlavne konaj!

Rada jedenásta – Odovzdávaj svoje skúsenosti ďalej, vždy pomáhaj ostatným, nikdy nechváľ sám seba, nepovyšuj sa nad ostatnými a zostaň skromný. Skromnosť je veľmi významná cnosť, zatiaľ čo vystatovanie sa a namyslenosť sú hlúpe vlastnosti, ktoré kazia charakter človeka. 🙂

 

Log in with your credentials

Forgot your details?