Nedeľa 10.4.2022 o 10.30 – Salašky

Pozor! Bacha! Dôležité náčelnícke ľadomrmlanie!

Na Motyčkách sme pre ľadosezónu 2021/2022 dnes skončili. Kus smutno bude, ale nevadí. Nech žijú Salašky! Pokračujeme teda pod Krížnou, kde končíme 1. mája.

Milé ľadomedvedičky a milé ľadomedvede, nasleduje obvyklé, zdĺhavé, otravné náčelnícke mrmlanie, ale ak už nechcete v prichádzajúcom teple viac plávať a stretávať sa, kašlite na to, nečítajte!

Počasie je v horách ešte polozimné a voda dobrá, dnes mala na Motyčkách ešte okolo 4-5 stupňov (odhadol som podľa oziabajúcich prstov na rukách a pod., hustoty vody a SHMÚ +4,9). Na Salaškách a Šachtičkách však  bude ešte okolo 2° vodných a vzduch asi rovnako. Na Salaškách sme však tiež doma a po nadviazaní spolupráce so športovými potápačmi okolo Milana Ondráša si tento domov spoločne ešte vylepšíme (príspevok SĽM BB-ZV vo výške 200 eur a zmluva o spolupráci).Dobre nám je na Salaškách, hoc aj sú ďaleko, ale viac sa tam plavcov a autoplavcov zmestí.

Prosím, ak kovid dovolí ekonomizujte posádky áut, aby z toho nebola ťažká ekologická laba. Teda, bacha na kovid aj na ekolabu!

Po príjemných domovských Motyčkách, kde sme v tejto sezóne vďaka vis major a povoleniu SVP, š.p., plávali 23X nás teda očakáva už len finiš zimnoplaveckej sezóny 2021/2022 Slovenských ľadových medveďov Banská Bystrica-Zvolen na Salaškách s nasledovným priebehom:

       Nedeľa 10. apríla 2022 o 10.30 h – Salašky nad Tureckou (pod Krížnou) možno tak ako každý rok aj spolu so zberom medvedieho cesnaku.

       Veľkonočná nedeľa 17. apríla 2022 o 10.30 h – Salašky.

       Veľkonočný pondelok 18.apríla 2019 o 10.30 h – Salašky – riadne sa vykúpme sa a ľadomedvedičky tiež (ak už nebudú rozzúrené z domu).

       Nedeľa 24. apríla 2022 o 10.30 – Salašky – dva dni po Svetovom dni Zeme – oslávme vodu a prírodu. Pozor na ekolabu!

       Nedeľa 1. mája 2022 o 10.30 h – Salašky – Záver zimnoplaveckej otužileckej sezóny 2021/2022 pre Slovenské ľadové medvede Banská Bystrica-Zvolen: po slávnostnom náčelníckom prejave a hymnickom speve sa hodíme do vody ostatný raz v sezóne, ktorú sme si v našom teritóriu vo vzťahu k dobrým podmienkam v nadmorských výškach nad 700 m nad morom ustálili od októbra do mája.

A aby nám nebolo smutno z prudkého rozlúčenia a dočasného rozchodu v sobotu 4. júna 2022 stretneme sa na zhrnutí  sezóny na ľadomedveďom guláši, ostrokyslej a iných opojnostiach a pri ľadospevoch v Hronseku. Sezóna 2022/2023 by mala začať 2.októbra 2022 na Salaškách. Na Motyčky by sme sa mali vrátiť 27. novembra 2022 alebo 4. decembra 2022 ako vis major a SVP, š.p., dovolí.


DoHowghvoril som. Ak si ešte na niečo spomeniem, vyrobím ďalšie dlhočizné ľadooznámenie.

Nedajte sa ničím rozľadiť a rozladiť, nech sa stretneme v zdraví a pohode v prírode, pri vode i pri guláši. Dozľadovenia a domrmlania. mcML, nčl. SĽM BB-ZV v.l.

Log in with your credentials

Forgot your details?