Motyčky 12.3.2017

Na Motyčkách dobre, zdravo a slobodne: Dnes nás domáci trochu priúdili aj dymom z jarných vatier, aby sme sa nepokazili. Zimní plavci sa však len tak ľahko pokaziť nedajú, pretože sú horským ľadom a ľadovou náladou konzervovaní. Dnešné otužilecké skóre = 6:4:32 (voda:vzduch:plavci) – oficiálna teplota vody v Starohorskom potoku, stanica SHMÚ Staré Hory o 10.00 = 6,1 °C, o 11.00 = 6,3 °C. Plávanie na Motyčkách je očisťujúce z vonku aj z vnútra. Tunajšia voda a vzduch pôsobia vo všeobecnosti blahodárne nielen na telo ale aj na ducha. Oddávna sa tu žilo tvrdo ale užitočne. Starohorská dolina má plno zaujímavostí, záhad, tajomstiev prírody i ľudských diel. Ľad v lete, voda sa v skale tratí, v podzemí sú poklady vzácnych kovov i kosti záhadných tvorov, plech sa na slnku mení na zlato, železo vo vode na meď… Stroje v baniach a hutách klepali a klapali storočia a aj elektrina sa tu už skoro 100 rokov dorába. Preto sa hovorilo, že „u Donovalov vedia aj kravy čítať“ (keďže mali svetlo aj v maštali). Skrýva sa tu veľa dôkazov ľudského umu. Jeden z nich bol napríklad roky napísaný farbou na plechovej streche v Dolnom Jelenci. Bol to dôkaz tzv. Veľkej Fermatovej vety, jednej z najslávnejších viet v dejinách matematiky. Znie nasledovne: Nejestvujú celé kladné čísla x, y, z a n, väčšie ako nula, pre ktoré by platilo x na n-tú + y na n-tú =z na n-tú, pričom n je prirodené číslo väčšie ako 2. Vetu si roku 1637 zapísal francúzsky matematik Pierre de Fermat na okraj knihy Arithmetica pri Pytagorovej vete od Diofanta: „Nie je možné rozdeliť kocku do dvoch kociek, či štvrtú mocninu do dvoch štvrtých mocnín alebo všeobecne akúkoľvek mocninu vyššiu ako druhú do dvoch rovnakých mocnín. Objavil som naozaj taký zvláštny dôkaz, že tento okraj je primalý na to, aby sa tam vošiel.“ Viac ako 300 rokov sa matematici snažili vetu dokázať. Podarilo sa to vraj až v roku 1993. Lenže pán Chladný zo Starých Hôr svoj dôkaz publikoval v Československu už za hlbokého socializmu. Bez odozvy, preto hlavné časti dôkazu vymaľoval na strechu svojho domu pri hlavnej ceste. Celé roky až do premaľovania strechy v 90-tych rokoch, to bolo jasne vidieť. Pamätám sa, že sme nikdy nepochybovali o pravdivosti dôkazu a vnímali sme to zároveň ako svojrázny protest voči zriadeniu, ktoré bráni slobode ducha a prejavu a zo slobodných ľudí robí čudákov. Genius loci Starohorskej doliny je výnimočný a plávanie v tajchu na Motyčkách je pre nás sviatkom. Sloboda hôr a vôd, tela a ducha. Nabrali sme si z nej dnes znova do batohov, aby sme vydržali ťažkosti týždňa v neslobode mestského rachotu. Dozľadovenia a dovidenia pri ďalšom nedeľnom sviatkoplávaní v blahodárnej motyčkovej vode. Majte sa zdarne, slobodne, jarne. mcML

Log in with your credentials

Forgot your details?