Motyčky 19.2.2017

Motyčky: Zimní plavci z Banskej bystrice, Zvolena a okolia si pred dnešným plávaním v Motyčianskom jazere minútou ticha uctili pamiatku zosnulého MUDr. Mariána Bukovčana, jedného z prvoplavcov v bystrických ľadových vodách a zakladateľov otužileckého športu v Banskobystrickom regióne. Zostáva pre nás všetkých veľkým vzorom. R.I.P.

V akurátnej najhustejšej 4°C vode plávalo a potom na snehu a nulovom vzduchu behalo asi 30 otužilcov. Slnko sa len sem-tam vynorilo z mrakov a šatňa bola pod nebom, ale zimných plavcov žiadne nepohodlie neprekvapí. 

Dnes som sa plávania nezúčastnil, ale pridávam sa prípitkom s čerstvou jergalskou vodou na pamiatku Dr. Mariána Bukovčana a na zdravie tých čo stúpajú do vrchov a plávajú v horských vodách, i na zdravie tých čo nevládzu. „Pôda, voda, hory – to všetko je Božím pohladením“ – pápež František (Laudato si´). 

Dozľadovenia budúcu nedeľu. Držte sa otužilo, aby sa vám dobre žilo. 

P.S.: O živej vode z Motyčiek: Pitná voda z Jergalskej vetvy Pohronského skupinového vodovodu je namiešaná s prameňov Jergaly, Štubne, Čunderlík, Starý mlyn a Podzemný tok. „Vody Jergalskej vetvy sú vyššie mineralizované s netypickou priamou závislosťou mineralizácie od nadmorskej výšky. Teplota vody je v Jergalskej vetve vyššia: 7,2 – 10,3’C, ako v Harmaneckej vetve (Zalámaná I,II,III, Tunel, Veľké a Malé Cenovo, Matanovo, Čierno I, II): 5,8 – 8,0’C, s výraznou najvyššou hodnotou v zdroji Jergaly. Vysoký stupeň mineralizácie a teplota poukazujú na hlbší obeh vôd v Jergaloch. Najvyššiu mineralizáciu má voda z prameňa Jergaly“ (podľa R. Fľakovej, Hydrogeochemické hodnotenie karbonátových systémov v oblasti Veľkej Fatry, 2002).

Log in with your credentials

Forgot your details?