Salašky 07.10.2018 – otvorenie otužileckej sezóny

Na Salaškách nikto neplával ako valaška (ale ako sa patrí hlava hore): Prvá októbrová nedeľa sa stáva už trvalým sviatkom otvorenia sezóny pre banskobystrických, zvolenských a okolitých zimných plavcov a otužilcov. Včera sa ich na Salaškách nad Tureckou pod Krížnou stretlo okolo 40. Počasie slávnostné, príroda vyfintená, voda do desať stupňov – rovno k zlatej nálade. Skrátka, otužilecká slávnosť. Bez veľkých strát sme prežili to ukrutné leto a za znenia zborového bojového spevu (tentokrát už súceho aj na dáke ocenenie – napr.: Supersalaškár): „My sa zimy nebojíme!“, ideme – v novej ľadosezóne 2018/2019 – do bitky so svojou vlastnou vôľou, za svoje zdravie telesné i duševné, a súc týmto bojom posilnení pripravení aj na pomoc druhým, ktorí sú zimomraví, alebo inak oslabení.
Slovenské ľadové medvede Banská Bystrica- Zvolen, ako pokračovatelia v už okolo dvadsaťročnej tradícii organizovaného zimného plávania a otužovania v týchto krásnych stredokončinách Slovenska, sa odteraz až do 1. mája 2019 budú schádzať na spoločných tréningoch každú nedeľu v každom počasí a o 10.30 h vstupovať do horskej vody (ľadovej – 0-4, studenej – 4-8, chladnej, 8-12, dakedy aj teplej do 15, do termálnej nad 15 °C len v nevyhnutných prípadoch). 
Do odvolania na Salaškách, do zamrznutia (vody) na Sachtičkách a od 2.decembra do 7. apríla na Motyčkách (mimo nedieľ aj na Štefana, Silvestra, Nový rok) a od po odmrznutí (vody) 14.apríla znova Šachtičkách, aby sme 1. mája na Salaškách sezónu uzavreli. Samozrejme plávame aj v iných pohostinných vodách po celom Slovensku http://ladovemedvede.sk/view.php?cisloclanku=2018040001http://www.zimneplavanie.sk/r-11-kalendar-podujati a niektorí aj na pripravovaných súťažiach Slovenského pohára v zimnom plávaní http://www.sportoveotuzovanie.sk/ 
Dozľadovenia.
Zimnému plávaniu a otužovaniu v ľadovej vode, prírode a všetkým dobrým ľuďom ZDAR!!! v.l. mcML

Log in with your credentials

Forgot your details?