Motyčky 24.03.2019

Na Motyčkách silný prúd osem, podľa Arpiho deväť, stupňovej vody (SHMÚ o 10.00 h 7,4°C, o 11.00 h 7,9°C) doprúdil zo 40 jarných plavkýň a plavcov. Slnečný luft mal 15. Dobre sa vo vode vodilo a na lufte dobre sa luftovalo. Nech Vám tento týždeň privodí samé dobré príhody na čerstvom, jarnom lufte. ML

Log in with your credentials

Forgot your details?