Motyčky 29.1.2017

Dnes závažná správa z Motyčiek, kde sa opäť na slnkom vyhriatom teplom vzduchu (až -9° C), v teplej vode (až okolo 3° C) jazera a potom na rozhorúčenom snehu, vyhrievalo zo 30 rekreantov, vraj ľadových medveďov: Holá pravda o tzv. otužovaní na Motyčkách – voda je termálna!: „V tlači už v minulosti prebehla správa o výstavbe sanatória v lokalite obce Motyčky. Riečka Jordán s bohatým teplým termálnym prameňom je tiež veľkým lákadlom! Terén je však veľmi zradný, staré, pred pol tisícročím vykutané práchnivé štôlne, sa zjavujú ako prízrak a prepadajú sa aj o 12 metrov! Risk niekedy nemusí viesť k zisku! Hazard tu nemá miesto a opatrnosti nikdy nie je dosť!“ Takto písala tlač v roku 1901, keď sa Dr. József Ormay poslanec uhorského parlamentu, kráľovský radca, od roku 1873 kúpeľný lekár kúpeľov Korytnica snažil spojiť Korytnicu s Banskou Bystricou atraktívnou železničnou traťou pre kúpeľných hostí. Bola pre neho vec cti. Korytnické kúpele boli výkvetom kúpeľníctva. Jeho žiadosť o výstavbu vicinálnej železnice z Banskej Bystrice do Korytnice cez obce Sv. Jakub, Kostiviarska a Staré Hory však tlač hodnotila ako chiméru (podľa článku Michala Kiššimona, Stavba železnice Korytnica – Banská Bystrica, PERMON I/2014.) 

A teraz už celkom seriózne – Starohorský potok pramení na okraji Veľkej Fatry na južnom úpätí vrchu Zvolen (1402,5 m n. m.), v nadmorskej výške okolo 1060 m n. m. a jeho tok sa vlieva do riečky Bystrice v severnej časti územia mesta Banská Bystrica (pri Uľanke) v nadmorskej výške okolo 410 m n. m. Pravostranné: z Mackovej doliny, Chladná, z Hornojelenskej doliny, Ramžiná, spod Japeňa, z oblasti Zadného Japeňa, z Andrášovej doliny. Ľavostranné: spod Hrubého vrchu, z Bukovskej doliny, Jelenský potok, prítok z doliny Haliar, Richtársky potok, Zelená, Zlatý potok, prítok spod Končitého vrchu. V obci Motyčky od osady Jergaly po osadu Motyčky potok domáci volali Jordán. Prítok do elektrárenskej vodnej nádrže na Motyčkách má naozaj v lete, v zime, stálu teplotu. V nádrži je to už horšie, voda niekedy aj zamrzne. Potok sa ochladzuje a pod nádržou na stanici SHMÚ Staré Hory bola dnes o 10.00 a 1,8 o 11.000 2,2. Riečka Bystrica je podobný „termálny prípad“ a na stanici Harmanec- Papiereň merali dnes až 2,7 a 2,8 stupňov. Hron v BB mal v tej dobe len 0,1. Teda taká je realita. No, ale v lete keď sa Hron stane „teplou stokou“, Starohorský potok a riečka Bystrica si svoje grády z podzemných prameňov udržia. Dosť bolo histórie a histérie. Keď je ľadomedveďom dobre, na teplote a farbe ľadu nezáleží. Držte sa na ľade a v dobrej nálade a nedajte sa rozmaznávať radiátorovou civilizáciou. Dozľadovenia. mcML

P.S.: Nabudúce o tom ako „hlavný a od prírody teplý prameň potoka Jordána vychodí v Jergaloch, v dedinke na štvrť hodiny vzdialenej, a to v tak silnom prúde, že na Motyčkách už mlyn ženie“ a tom že „bolo tu pred rokom 1746 takzvané „morské oko“, jazero nesmiernej hĺbky, na ktorého povrchu často bolo vídať pozostatky z veľkých lodí a z morských kostí, kdežto predsa sú vrchy tieto od mora vzdialené“. (Ad Michal Kiššimon a starodávny spisovateľ Historiae Domus.)

Log in with your credentials

Forgot your details?