22.04.2018

Otužilecká sezóna 2017/2018 klubu Slovenské ľadové medveďe Banská Bystrica-Zvolen sa pomaly blíži k záveru: Ešte nás čaká v sobotu 28.apríla 2018 – utužovací a potužovací medvedí guláš v Hronseku, pravidelné tréningové nedeľné plávanie 29.apríla na Šachtičkách a záverečné doplávanie pod veľkofatranskou Krížnou na Salaškách 1. mája 2018 – tam kde sme 1. októbra 2017 túto sezónu otvárali. Dnešné plávanie na Šachtičkách absolvovalo do dvadsať plavcov vo vode stále dostatočne vychladenej na 10°C. Slnko už letne kúrilo vzduch na 17 stupňov, takže sa nebolo veľmi treba triasť na zohriatie. Voda je čistá, voňavá, žaby s párením čakajú ešte na trochu teplejšiu. Všetko sa sviežo zelenenie, vtáčie zbory sú naladené, les hrá polyfónne. Plávanie na Šachtičkách – neskutočná pohodička. 

Čo dodať? Dnes je Deň Zeme, takže 21. pravidlo zo zoznamu 22 Nepísaných pravidiel Ľadových medveďov: “Ľadový medveď má rád prírodu, správa s ohľaduplne a šetrne, nepoškodzuje a neznečisťuje ju, snaží sa prispieť k ochrane a zlepšeniu životného prostredia.”

Deň Zeme oslávme vonku v prírode. Žime si zdravo, slobodne, zodpovedne, ľadomedvedne. Nech je život na zemi ako v nebi.:-) ML

Log in with your credentials

Forgot your details?