Motyčky 25.2.2018

Endorfínový sviatok na KrasoMotyčkách: Dnes mali Motyčky poriadnu peknotu a silu. Modrá obloha, zlaté slnko, bielomodré hory, snehy, ľady, vody. Vzduch od -10 v tieni s pocitom – 15°C až po -7°C na slnku, voda +2 až +3 stupne (SHMÚ 2,5°C). Horný vstup do vody sme mali pod ľadom. Okolo 30 Ľadomedveďov a zopár Krabov si to udatne užilo. Jedinou chybou bola plytká voda – spustená nádrž čakajúca na príliv z topenia snehov. Plávať sa však dalo o kus ďalej od brehu. Voda ako víno – toľko endorfínov sa ešte asi túto sezónu nevyplavilo. Smiechu pri trasení po plávaní bolo na cárach. Neviem, čo zažívali ostatní, ale mne bolo z toho do revu – cestou domov som si mohutne vyrevúval spolu s CD Wabi Daňka:”Kalifornie je jen zlatý sen, když pozlátko sundáš zbude všední den.” Taká tuhá voda to ti je riadny ekrazit. Nuž, teda, nedajte si nedeľu nikým pokaziť. Pustite si slnko do vnútra a každému kto sa zdúva dajte jednu… radu: keď máš v hlave dáky krepý bordel, zaplávaj si riadne v ľadovej vode. Držte sa slnečne a ak nie celkom večne, aspoň toľko koľko sa dá.:-)

 

P.S.: Úryvok z pravidiel zimného plávania a športového otužovania: Zimné plávanie je aktívna forma otužovania v chladnej vode. Dôležité sú tu obe stránky: chlad, chladná voda a pohyb, dynamika, aktívne plávanie. Zimné plávanie preto môžeme chápať ako plnohodnotnú športovú aktivitu. Rovnako ako pri iných športoch, aj pri zimnom plávaní možno rozlíšiť jeho rekreačnú a súťažnú formu. Rekreačné zimné plávanie je plávanie v chladnej vode (termín “chladná voda” nie je jednoznačne definovaný, môže sa ňou rozumieť voda, chladnejšia ako minimálna prípustná teplota vody vo verejných plaveckých bazénoch, t.j. 18°C a menej, diaľkoví plavci majú najnižšiu prípustnú teplotu vody 16°C a vlastnú kategorizáciu teploty vody majú otužilci, ktorí idú až k teplote 0°C). Súťažné zimné plávanie sa vyvinulo z rekreačného zimného plávania. Dnes je to samostatná športová disciplína, upravená vlastnými pravidlami a súťažnými poriadkami. Má systém národných a medzinárodných súťaží, národných i medzinárodných riadiacich organizácií. Ašpiruje na zaradenie do programu ZOH. Súťažné zimné plávanie je plavecké odvetvie, ktorého súťaže sa uskutočňujú: na otvorenej vode, v stanovenom súťažnom období, pri presne vymedzenej hodnote teploty vody. Otvorenou vodou sa pre tieto účely rozumie prírodné vodné prostredie – stojatá, resp. tečúca voda (rybníky, jazerá, rieky, vodné priehrady) alebo umelé prostredie (otvorené plavecké bazény a pod.). Súťaže v zimnom plávaní sa konajú v súťažnom období, t.j. v čase od 1. októbra do 30. apríla, pri teplote vody od 0°C do +8°C. Pre slovné rozlíšenie teploty vody sa používa pomenovanie: Ľadová voda 0°C – 4°C, Studená voda 4,1°C – 8°C, Chladná voda 8,1°C a viac (do cca 15°C). Teplota vody sa meria teplomerom s presnosťou na jednu desatinu stupňa. Meranie sa vykonáva 0,4 m pod hladinou na najbližšom a najvzdialenejšom mieste trate. Výsledná teplota je priemer oboch nameraných hodnôt. Teplota vzduchu sa meria teplomerom s presnosťou na jednu desatinu stupňa. Súťaž v zimnom plávaní sa nekoná, ak teplota vzduchu klesne pod – 15°C.

Log in with your credentials

Forgot your details?