Desatoro otužilca

1.otužilec pravidelne konzultuje svoj zdravotný stav s lekárom a najmenej raz za rok absolvuje komplexnú prehliadku.

2.otužuje sa postupne a sústavne.

3.nepreceňuje svoje sily.

4.dodržuje pravidelný biorytmus.

5.vyhýba sa alkoholu , cigaretám a drogám.

6.otužovanie kombinuje s iným športom.

7.pôsobí osvetovo na iných, získava ďalších adeptov otužovania.

8.pestuje si pevnú vôľu.

9.snaží sa o duševnú pohodu a vždy má dobrú náladu.

10.vie, že otužovanie je najlepší prostriedok ako sa vyhnúť chorobám.

 

MUDr. Jozef Makai

Log in with your credentials

Forgot your details?