Prieskum o otužovaní ľadových medveďov

 

Prieskum o otužovaní ľadových medveďov

Prieskum otužovania ľadových medveďov zisťuje čas pobytu otužilcov (ľadových medveďov) v studenej či ľadovej dobe. Údaje sa spracúvajú anonymne, pričom konkrétne údaje o jednotlivcov sa nesprístupňujú. Výsledky prieskumu za  sprístupnia len v súhrnnej forme, a to za všetkých otužilcov. Tento prieskum sa neobmedzuje len na členov klubu SLM BB ZV, ale je otvorený pre všetkých ľadových medveďov na Slovensku. Správcom dotazníka je člen oddielu SLM BB ZV ľadový medveď Arpád Takács. 

Dotazník o otužovaní (koniec prieskumu: 30.4.2017)

Priama linka na dotazník o otužovaní: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5NpPBzqKdVnAOh3mukn_HI8nZzUYOddRnGmMWOL270hrssw/viewform

Viac informácií o prieskume ako aj o jeho vyhodnotení nájdete na

Príslušná linka: https://sites.google.com/site/hikeslovakia/home/hardening/q/1

 

 

Log in with your credentials

Forgot your details?