História vzniku otužileckého hnutia v našom kraji

Na počiatky otužileckého hnutia v Banskej Bystrici a na svoje začiatky spomína Betka Pažáková.

Začiatky sa viažu na meno Martin Babjak. Známy operný spevák narodený v Banskej Bystrici sa po presťahovaní do Bratislavy v roku 1994 pridal k skúseným bratislavským otužilcom. Tí postupne rozširovali lokality pre zimné plávanie a keď sa počet otužilcov rozrástol, založili v r. 2000 občianske združenie ĽADOVÉ MEDVEDE BRATISLAVA (ĽMB). Na jar v roku 1999 pozval Martin Babjak na otužileckú akciu v Bratislave Dušana Poláčka (tréner moderného päťboja v Dukle Banská Bystrica) a Mariana Bukovčana (lekár MP). Obidvoch akcia nadchla a začali hľadať na zimné plávanie vhodné miesto v okolí Banskej Bystrice. V decembri 1999 sa do Hrona v Šalkovej skúšobne ponoril MUDr. Bukovčan, Dušan Poláček a jeho zverenci, spolu 7 osôb. Keď sa o tom na Silvestrovskom behu dozvedela Betka Pažáková, po behu sa ponorila do potoka pri plavárni. Skúška dopadla dobre a preto sa Dušan Poláček rozhodol zorganizovať oficiálny 1. ročník „Ľadových hier“ pod záštitou TJ Dukla BB. Príprava na otužilecké plávanie bola individuálna. 1. a 2. ročník sme plávali v Hrone pri Šalkovej. Prvého ročníka v roku 2000 sa zúčastnilo 12 ľudí a v roku 2001 to bolo 11 odvážlivcov, na čele s Dušanom a Mariánom, raritou vždy bola jediná žena, Betka Pažáková. 

V roku 2002 musel Dušan pre veľký záujem presunúť plávanie na Motyčky, lebo z Bratislavy prišlo plávať 32 otužilcov z ĽMB na čele s Martinom Babjakom a jeho manželkou Danielou, spolu plávalo až 45 ľudí. Bratislavčanom sa Motyčky páčili, voda 2°C, vzduch -17°C, plávali 10 až 15 minút. Obdivovali sme ich. Oni nás na oplátku pozvali plávať na ich akcie. Vyskúšať sa to rozhodla Betka, ktorá bola s Babjakovcami a ďalšími ĽMB ešte v tú zimu dvakrát plávať v Dunaji. Atmosféra bola úžasná a tak som v sezóne 2003/2004 na celoslovenských podujatiach plávala už 9-krát a v sezóne 2004/2005 až 12-krát.

V marci 2005 bolo prvý raz plávanie v Jasení, ktoré vymyslel a so Železiarňami Podbrezová a.s. dohodol Jožo Hlaváčik, známy bystrický kominár. 1. ročník “Otužilci v Jasení“ zorganizovala Betka, prichýlili nás v hoteli Lomnistá a plávali sme v krásnej horskej vode malej vodnej elektrárne Železiarní Podbrezová a.s.. Bolo nás 11: Jožko Hlaváčik a syn, Stano Oravec s dcérou, Betka a jej dve deti (Peťo a Katka), dvaja skutoční otužilci – Vlado Uhrin z Rožňavského Bystrého a Miro Čačík z Topoľčian a dvaja začiatočníci – Majo Bajs a Mišo Cienik.

Zima 2005/2006 priniesla koniec osamelých ciest do Bratislavy (kde si ma vždy prevzal Martin Babjak alebo Peter Hoták a zaviezli ma na miesto plávania a potom späť na autobus – ďakujem tisíckrát), lebo sa ku mne pridal Stano a Zoran Oravcovci s autom a na viac akcií ma odviezli (bola som plávať 15 ráz).

Roky 2003-2006 boli obdobím, keď na Motyčkách plávalo okolo tucta domácich otužilcov. Títo plávali vždy len na Motyčkách. Organizátorom bol Dušan Poláček a TJ Dukla BB, každý rok sa zúčastnili Dušan, Marian a Betka. V apríli 2006 sa na druhom ročníku otužilcov v Jasení stretlo 13 nadšencov, okrem troch Oravcovcov, dvoch Pažákovcov, prišli aj traja otužilci zo Žiliny a traja otužilci z Topoľčian. No a tu začal, vďaka Stanovi Oravcovi, aj jeho kolega Venco Chudáčik, odvtedy nadšený propagátor zimného plávania v Banskej Bystrici a okolí. Nahovoril i Petra Daubnera a s jeho pričinením sa začal obrovský boom otužilectva v regióne Banská Bystrica – Zvolen.

Prelomový pre otužilectvo v Banskej Bystrici bol rok 2007, keď najprv v marci v Jasení plávalo už 29 otužilcov z celého Slovenska a v decembri nás v nádrži na Motyčkách bolo 30 plavcov z Banskej Bystrice a okolia. Rokom 2008 začína skutočné otužilecké „hnutie“ v našom regióne. Tréningy boli pravidelne každú nedeľu a postupne sa pridávali noví a noví nadšenci. V Jasení 2008 bolo už 52 ľudí, z toho 22 z Banskej Bystrice. Organizáciu z Dušanových pliec na Motyčkách a Betkiných v Jasení postupne prevzal Venco a Jarko a pomáhajú všetci.

V roku 2010 sme sa prihlásili k občianskemu združeniu Slovenské ľadové medvede, kde sme pôsobili ako Klub otužilcov  Banská Bystrica až do roku 2015, kedy sme založili samostatné Občianske združenie SLOVENSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE BANSKÁ BYSTRICA_ZVOLEN.

A tu sa už začína písať naša nová história…

 

Log in with your credentials

Forgot your details?